Nắng Food

Fonds d'investissement Klein - À propos

 https://nangfood.com là thương hiệu đặc sản vùng miền Việt Nam. Nangfood đem tới các bạn những món ăn nổi tiếng của các vùng miền như mực khô, chả mực Hạ Long, nem chua Thanh Hóa, nem nắm Nam Định. Các sản phẩm tại NANGFOOD luôn ngon nhất và được khách hàng tin tưởng đánh giá cao. #nangfood

Địa chỉ:HH03A - 6 toà khu đô thị thanh hà, cự khê, thanh oai, hà nội

SĐT: 0965788598

Website:https://nangfood.com/

BLOG:https://nangfood.blogspot.com/

MAP:https://www.google.com/maps?cid=5570061373504896550

Twitter:https://twitter.com/FoodNang

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCowb-sLtUbs1F1hyXlBMSyA/about

Pinterest:https://www.pinterest.com/nangfoodcom/

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/nangfood/

Github:https://github.com/nangfood

Tumblr:https://nangfoodcom.tumblr.com/

Soundcloud:https://soundcloud.com/nangfood

BLOG:https://nangfood.business.site/

Flickr:https://www.flickr.com/people/nangfood/

Goodreads:https://www.goodreads.com/nangfood

Gavatar:https://vi.gravatar.com/nangfoodcom

About:https://about.me/nangfood/

Wordpres:https://nangfoodcom.wordpress.com/

Về nangfood:https://nangfood.com/ve-chung-toi/

Facebook:https://www.facebook.com/nangfoodcom/

Secteur 01
Services financiers
Secteur 02
Médias & technologie
Secteur 03
Services de santé
Secteur 04
Énergies alternatives
Secteur 05
Services industriels et commerciaux
Secteur 06
Immobilier

02

Partenaires

06

Employés

33

Investissements

100 %

Réussite
Actualités